BCEL ຮັບຟັງລູກຄ້າສະເໝີ ໄດ້ເຊີນລູກຄ້າເຂົ້າມາໂອ້ລົມກັນແລ້ວ

ຈາກກໍລະນີລູກຄ້າຊື່ ພອນເກດແກ້ວ ໄດ້ໄລ້ສົດຈົ່ມ ລົງສື່ສັງຄົມອ່ອນລາຍ ຈົນມີການແຊ ກັນສະນັ່ນ, ຕໍ່ກັບ ເງື່ອນໄຂແລະວີທີການສະແກນໃບໜ້າເຈົ້າຂອງບັນຊີ, ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ.

ຫຼ້າສຸດທະນາຄານການຄ້າ ກໍ່ໄດ້ຮຽນເຊີນຜູ່ກ່ຽວມາໂອ້ລົມແລະຊີ້ແຈງເຖິງຂຊ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ ໃນບ່າຍວັນທີ 5 ກຸມພາ 2021 , ພ້ອມຮັບຟັງຄໍາສະເໜີຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງ BCEL ດີຂຶ້ນ.

ທະນາຄານການຄ້າຍິນດີຮັບທັງຄໍາຄິດເຫັນ ຈາກທຸກທ່ານດ້ວຍ ມາລະຍາດ ແລະ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ. ທ່ານສາມາດໂທ ສາຍດ່ວນ 1555 ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

About admin

Check Also

ແຊ໌ຕໍ່ ຈຳຄຸກ ຍິງໄວ 36 ປີ ຖານຄອບຄອງອາວຸດ

ຈຳຄຸກ ຍິງໄວ 36 ປີ ຖານຄອບຄອງອາວຸດ. ໃນວັນທີ 16 ສິງຫາ 2022, ສານປະຊາຊົນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ພິຈາລະນາຕັດສິນ ຈຳຄຸກ ນາງ ຝົນ ອາຍຸ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.