ຂ່າວທົ່ວໄປ

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຫມອກ ແຂວງຊຽງຂວາງ ທ່ານ ບໍ່ລໍ່ ຈຸວ່າງ ນ້ໍາເບີ5

ທ່າ​ນ ປໍລໍ່ ຈູວ່າງ ວັນ, ເດືອນ, ປີເກີດ, 15,05.1965 ເກີດທີ່ ບ້ານ ຫົວຄັ້ງ, ເມືອງ ສູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ຊົນເຜົ່າ ມົ້ງ, ສາສະຫນາ: ຜີ ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ: ບ້ານ ນາຄລນ, ເມືອງ ຫມອກ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຊັ້ນຕໍາແຫນ່ງ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ກໍາມະການພັກເມືອງ , ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາຕເມືອງຫມອກ ລະດິ້ນການສຶກສາສນານັ້ນ; ມັດທະຍົມປາ, ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຊັ້ນກາງ ດູທົ່ວໄປ ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ: ຂຶ້ນກາງ ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ; 20.09.1991 ວັນ, ເດືອນ, ປີ ເຂົ້າພັກສົມບູນ: 24, 12.2003

ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫຍໍ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

1980- 1985 ຈົບຊັ້ນປະຖົມຢູ່ໂຮງຮຽນ ພູລວງ ເມືອງ ຖິ່ນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

1985-1988. ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຍູ່ໂຮງ໕ຽນມໍຕົ້ນ ພຽນໄຊ ເມືອງ ຕູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ

1988-1900 ເປັນນັກຮຽນມໍປາຍ ຍູ່ໂຮງຮຽນບໍາລຸງ ແຂວງຊຽງຂວາງ

1991-2011 ເປັນຮອງອໍານວຍການໂຮງຮຽນ ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມຫນອງນ້ໍາ

1996- 1997 ໄປຮຽນວິຊາສະເພາະ ພາກວິຊາຄູ ຢູ່ສູນບໍາລຸງວັດທະນະທໍາແຂວງ

2011 ້ໄປກລະດັບຢູ່ໂຮຽຮຽນນໍາລູງແຂວງ

2011-2012 ສັງກັດຢູ່ ຫ້ອງການແນວລາວສ້າງຊາດ ເມື່ອງແລກ

2012-2013 ເuວຊາການລົງຮາກຖານຢູ່ເຂດ 3 ແຈ

2013-2015 ເມ້ນຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານ, ສຶກສາຢູຮຽນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຂວງ

2015-2016 ເມັ້ນຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງຫມອກ

2016-2017 ເມັ້ນຮອງປະທານ(ແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງນອກ, ສົງອົາຖ່ານຢູ່ເຂດ 3 ແຈ2

2017-2020 ເປັນຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງຫມອກ 2420-ປະຈຸບັນ ເປັນກໍາມະການພັກເມືອງ, ຮອງປະທານແນວລາວສ້າງຊາດເມືອງຫມອກ,

ອົງການສະເຫນີ: ຜົ້ງານປົກຄອງເມືອງນອກ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button