ສາລະໜ້າຮູ້

ເຖົ້າປະສົງສາວນ້ອຍ ເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ,​ເປັນຢາດີກະເພາະ

ໃຜເຈັບແອວປວດເມຶ່ອຍຕາມຕົນຕາມໂຕກີນເຂົ້າບຊໍ່ແຊບນອນບໍ່ດັບຈັ່ງຊີ້ ຊອກຫາມາຕົ້ມກີນເດີ ດີແທ້ສົມຊື່ ເຖົ້າປະສົງສາວນ້ອຍ

ນອກຈາກເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍແລ້ວຍັງເປັນຢາດີກະເພາະໄດ້ອີກ

ວິທີການນຳໄຊ້ຢາຕົ້ມໃຫ້ເອົາຮາກມັນມາຕົ້ມກີນ ໜຶ່ງກຳມື ໃສ່ນ້ຳໃຫ້ຖວາມຢາພໍປະມານ ຕົ້ມເອົາຈົນສຸກດີລະນຳມາກີນແທນນ້ຳແກ້ເຈັບເສັ້ນເຈັບເອັນດີນັກແລ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button