Breaking News

ເຖົ້າປະສົງສາວນ້ອຍ ເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍ,​ເປັນຢາດີກະເພາະ

ໃຜເຈັບແອວປວດເມຶ່ອຍຕາມຕົນຕາມໂຕກີນເຂົ້າບຊໍ່ແຊບນອນບໍ່ດັບຈັ່ງຊີ້ ຊອກຫາມາຕົ້ມກີນເດີ ດີແທ້ສົມຊື່ ເຖົ້າປະສົງສາວນ້ອຍ

ນອກຈາກເປັນຢາບຳລຸງຮ່າງກາຍແລ້ວຍັງເປັນຢາດີກະເພາະໄດ້ອີກ

ວິທີການນຳໄຊ້ຢາຕົ້ມໃຫ້ເອົາຮາກມັນມາຕົ້ມກີນ ໜຶ່ງກຳມື ໃສ່ນ້ຳໃຫ້ຖວາມຢາພໍປະມານ ຕົ້ມເອົາຈົນສຸກດີລະນຳມາກີນແທນນ້ຳແກ້ເຈັບເສັ້ນເຈັບເອັນດີນັກແລ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *