ບໍລິສັດ ນິນິບິນລາວ 5 ມ ຣ ເປີດຮັບແຕ່ວັນທີ 08/02/201ເປັນເນີ້ໄປ

ຕໍາແຫນ່ງ:

ພະນັກງານຈັດແບ່ງ 05 ຕໍາແຫນ່ງ (ປະຈໍາສາງ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່) ♥ ຕໍາແຫນ່ງ

ພະນັກງານຂົນສົ່ງ 05 ຕໍາແຫນ່ງ (ປະຈໍາສາງ ທີ່ສໍານັກງານໃຫຍ່) ກະ 01 ແລະ 02,

• ຄຸນນະວຸດທິ:

– ເພດ ຊາຍ ອາຍຸ 18 ປີຂື້ນໄປ.

– ບໍ່ຈໍາກັດວຸດທິການສຶກສາ (ອ່ານ, ຂຽນ ຫນັງສືໄດ້)

– ມີຄວາມດຸຫມັ່ນ, ຊື່ສັດ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

– ສໍາລັບຕໍາແຫນ່ງ ພະນັກງານຈັດແບ່ງ ຕ້ອງຈົບຊັ້ນກາງຂື້ນໄປ

ສະຫວັດດີການດີ ມີວັນພັກປະຈໍາປີໃຫ້, ມີປະກັນສັງຄົມ, ມີລາປ່ວຍ, ວັນພັກ ທາງລັດຖະການ ແລະ ອື່ນໆ

ເອກະສານປະກອບມີ:

1. ໃບສະຫມັກງານຈາກບໍລິສັດ,

2. ສໍາເນົາສາມະໂນຄົວ,

3. ສໍາເນົາບັດປະ ຈໍາໂຕ,

4. ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ (ຖ້າມີ),

(ຫມາຍເຫດ)

ສໍາລັບເອກະສານອື່ນໆ ຫຼັງຈາກສໍາ ພາດວຽກຜ່ານ ຈະແນະນໍາໃຫ້ປະກອບຕາມຫຼັງ

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດຢື່ນເອກະສານຕາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ:

ບໍລິສັດ ມິນິບິກຊີລາວ ສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ພະຂາວ ເມືອງ ໄຊທານີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ແຖວຫໍປະຊຸມຫຼັກ6)

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂທ: 021 720525

About admin

Check Also

ປະກາດຫາຄົນນີ້ເຮັດຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາໄດ້ເງີນຈຳນວນ 73.000.000ກີບແລ້ວລົບໜີ

ປະກາດຫາຄົນນີ້ເຮັດຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາໄດ້ເງີນຈຳນວນ73.000.000ກີບແລ້ວລົບໜີ. ຕັດການຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຜມີຂໍ້ມູນຫລືເບາະແສຈະໄດ້ຮັບເງີນ10.000.000ກີບເປັນຄ່າຕອບແທ່ນ. #ດ່ວນໆ(((ຂໍອະນຸຍາດແທ໋ກແລະແຊຣ໌ໃຫ້ແນ່)))ໂທ&ແອັບ:02029808750 ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *