Breaking News

ລົງສໍາຫຼວດພະທາດເກົ່າແກ່ ຢູ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລ່ອງເຮືອແມ່ນໍ້າເນີນເພື່ອຈະປັບປຸງ ແລະ ປະຕິສັງຂອນຄືນ

ເມື່ອວັນທີ່ 02-03 ກຸມພາ 2021 ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ໄດ້ນໍາພາ ຂະແໜງວັດທະນາທໍາ ຂອງ ພະແນກທະແຫຼງຂ່າວ, ວັດຖະນາທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງ ຫົວພັນ,

ຫ້ອງການ ຖວທ ເມືອງຫົວເມືອງ ແລະ ອົງການປົກຄອງບ້ານສົ້ນຂົວ ລົງສໍາຫຼວດພະທາດເກົ່າແກ່ ຢູ່ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວລ່ອງເຮືອແມ່ນໍ້າເນີນເພື່ອຈະປັບປຸງ ແລະ ປະຕິສັງຂອນຄືນ.

ທັງໝົດ, ພວກເຮົາຕ້ອງການຮັບປະກັນໃຫ້ພະທາດເກົ່າແກ່ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ດີພ້ອມທັງຮັກສາສະເໜ່ອັນງົດງາມ ແລະ ເກົ່າແກ່ໄວ້ຄືເກົ່າ.

About admin

Check Also

ພົບເຫັນບົ່ມໃຫຍ່ໃນເຂດການກໍ່ສ້າງທີ່ດ້ານຫຼັງຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານທີ່ເມືອງຄູນ

ໃນມື້ຄຣິສມາດ, ວັນທີ 25 ທັນວາ 2020, ແມ່ນຊ່ວງພັກວຽກຂອງທີມງານຂອງອົງການເກັບກູ້ລະເບີດແມັກຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ເມື່ອເຮົາໄດ້ຮັບລາຍງານການພົບເຫັນລະເບີດໃນເຂດການກໍ່ສ້າງທີ່ດ້ານຫຼັງຂອງໂຮງຮຽນອະນຸບານທີ່ເມືອງຄູນ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ. ອົງການແມັກຂອງພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ລະດົມທີມງານ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານລະເບີດ ເພື່ອລົງພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວໃນທັນທີ. ເມື່ອໄປເຖິງໂຮງຮຽນພວກເຮົາກໍ່ພົບລະເບີດໃຫຍ່ຂະໜາດ 250 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.