Breaking News

ດ່ວນ!.. ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກພະນັກງານຂາຍ

ຮັບສະຫມັກພະນັກງານຂາຍ

ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

• ບັນລຸເປົ້າຫມາຍຂອງການຂາຍຕາມທີ່ທາງບໍລິສັດວ່າງອອກ • ຄວບຄຸມຮ້ານຂາຍຢາທັງຫມົດໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ

• ໂທຫາຮ້ານຄ້າຕາມຈໍານວນທີ່ມີ

• ກວດສອບໃບສັ່ງຊື້ຢາ

• ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກັບຮ້ານຂາຍຢາເພື່ອກດັນໃຫ້ຊື້ຢາຈາກບໍລິສັດ

• ຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງສິນຄ້າໃຫມ່ ໂດຍພົວພັນກັບທີມການຕະຫລາດ

ຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງມີ:

• ບໍ່ຈຳກັດເພດ

• ມີປະສົບການໃນ 1-2ປີ ໃນການຂາຍ (ມີປະສົບການໃນພາກສວນ Phamarcy ມາກ່ອນພິຈາລະນາພິເສດ)

• ສາມາດສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 22217637

108job.r2@gmail.com

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ບ້ານ ວັດໄຕ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຫມາຍເຫດ: ການສະຫມັກແມ່ນໃຫ້ສະຫມັກທາງອອນລາຍຢ່າງດຽວ ເອກະສານທີ່ສະຫມັກມີ:

• Cy ທີ່ເປັນສະບັບເຕັມ ແລະ ອັບເດດລ່າສຸດ

About admin

Check Also

ປະກາດຫາຄົນນີ້ເຮັດຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາໄດ້ເງີນຈຳນວນ 73.000.000ກີບແລ້ວລົບໜີ

ປະກາດຫາຄົນນີ້ເຮັດຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາໄດ້ເງີນຈຳນວນ73.000.000ກີບແລ້ວລົບໜີ. ຕັດການຕິດຕໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຜມີຂໍ້ມູນຫລືເບາະແສຈະໄດ້ຮັບເງີນ10.000.000ກີບເປັນຄ່າຕອບແທ່ນ. #ດ່ວນໆ(((ຂໍອະນຸຍາດແທ໋ກແລະແຊຣ໌ໃຫ້ແນ່)))ໂທ&ແອັບ:02029808750 ທີ່ມາ

Leave a Reply

Your email address will not be published.