Breaking News

ເຂດເລືອກຕັ້ງເມືອງຫມື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ທ່ານ ມີໄຊ ຊົງຕົວເຢີ ນ້ໍາເບີ 2

ທ່ານ ມີໄຊ ຊົງຕົວເຢ່ :ວັນ, ເດືອນ, ປີເກິດ : 02/04/1974 ເກີດທີ່:ບ້ານໂພນແຮ, ເມືອງອະນຸວົງ, ແຂວງໄຊສົມບູນ ຊົນເຜົ່າ:ມົ້ງ, ສາສະຫນາ: ບັນພະບຸລຸດ

ປະຈຸບັນຢູ່:ບ້ານໂພນຄໍາໃຕ້, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ. ຊັ້ນຕໍາແຫນ່ງ ແລະ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບປັດຈຸບັນ: ຮອງຫົວຫນ້າຂະແຫນງວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າ ສະພາປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ລະດັບການສຶກສາສາມັນ:ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ລະດັບວິຊາສະເພາະ :ອະນຸປະລິນຍາຕີ (ຄູວິທະນາສາດສັງຄົມ) ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ:ອະນຸປະລິນຍາການເມືອງ-ການປົກຄອງ ວັນທີ່, ເດືອນ, ປີເຂົ້າລັດຖະກອນ: 01/10/1996 ວັນທີ, ເດືອນ, ປີເຂົ້າພັກສົມບູນ: 05/05/2014

ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຫຍໍ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ

:ແຕ່ປີ 1985-1990 ຮຽນຈົບຊັ້ນປະຖົມຢູ່ບ້ານດອນໂຮມ, ເມືອງຮົ່ມ, ແຂວງໄຊສົມບຸນ

ແຕ່ປີ 1990-1993 ຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຢູ່ບ້ານໂພນສະຫວາດ (516), ເມືອງຮົ່ມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ

ແຕ່ປີ 1993-1995 ຈົບວິຊາສະເພາະຢູ່ໂຮງຮຽນສ້າງຄູຊັ້ນກາງປະຖົມວັງວຽງ

ແຕ່ປີ1996-2000 ເປັນຄູສອນຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມໂພນສະຫວາດ (516), ເມືອງຮົ່ມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ

ແຕປີ 2000-2003 ຈົບວິຊາສະເພາະອະນຸປະລິນຍາຕີ (ຊັ້ນສູງ) ຢູ່ວິທະຍາໄລຄູບ້ານເກິນ

ແຕປີ 2003-2010 ເປັນຄູສອນຢູ່ ມສ ໂພນສະຫວາດ (516), ເມືອງຮົ່ມ, ແຂວງໄຊສົມບູນ

ແຕປີ 2010-2012 ເປັນຮອງຫົວຫນ້າຫນ່ວຍງານຜະທະນາຄູຢູ່ຫ້ອງການສຶກສາທິການ-ກິລາ ເມືອງວັງວຽງ

ແຕປີ 2012-2014 ເປັນຄູສອນຢູ່ ມສ ຫຼັກ 52, ເມືອງໂພນໂຮງ, ແຂວງວຽງຈັນ,

ແຕ່ປີ 2014-2016 ເປັນຫົວຫນ້າຂະແຫນງປົກປ້ອງແຮງງານຢູ່ ສະຫະພັນກໍາມະບານ ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ແຕ່ປີ 2016-2018 ຈົບລະດັບທິດສະດີຢູ່ສະຖານບັນການເມືອງ ແລະ ການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ,

ແຕ່ປີ 2019 ເຖິງປັດຈຸບັນ ເປັນຮອງຫົວຫນ້າຂະແຫນງວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ແລະ ບັນດາເຜົ່າສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງວຽງຈັນ

ອົງການສະເຫນີ: ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງວຽງຈັນ,

About admin

Check Also

ເຮັດແທ້!..ໃຜຂາຍບໍ່ໃຫ້ລອດ 11 ເດືອນ ຢຶດໄດ້ຫລາຍປານນີ້ ຢາ 13 ກວ່າໂຕນ.

11 ເດືອນ ຢືດຢາບ້າ 13 ກວ່າໂຕນ. ໃນໄລຍະເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນພະຈິກ 2022 ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສາມາດແກ້ໄຂມ້າງລາຍຄະດີຢາເສບຕິດ ໄດ້ 4.707 ຄະດີ, ຈັບຜູ້ຖືກຫາໄດ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *