Breaking News

ຜັກແພວ ຊ່ວຍຮັກສາພູມແພ້ ແກ້ລິດສິດວງດັງ-ໂຣກດັງອັກເສບ ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກແກ້ໄດ້

ທ່ານໃດທີ່ເປັນໂຣກໄຊນັສ-ຫລືເອີ້ນວ່າລິດສິດວງດັງ-ໂຣກດັງອັກເສບ ທີ່ເກີດຂື້ນກັບໂພ້ງອາກາດ,ຜົ້ງກະດູກທີ່ເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ໃນກະດູກກະໂຫລກຫົວ ຈະມີອາການປວດຮອບກະບອງຕາ ຫນ້າຜາກ ຈະຮູ້ສືກແຫນ້ນ ພົ້ງດັງ ຫາຍໃຈທາງດັງບໍ່ສະດວກ ເປັນຫວັດຊ້ຳເຮື້ອບໍ່ເຊົາ ຈາມຕະຫລອດ ອາການດັ່ງກ່າວຈະເກີດ ຂື້ນສະເພາະຊ່ວງທີ່ມີຝຸ່ນລະອອງຫລາຍ ກິ່ນເກສອນດອກໄມ້ ຂົນສັດ ກີ່ນນ້ຳຫອມ ແລະກິ່ນອື່ນໆເປັນຕົ້ນ

ຮັກສາແບບທຳມະຊາດ ແລະຫາຍຂາດໄດ້ ໃຫ້ທ່ານ ນຳເອົາຜັກຫອມແພວປະມານ 8-10 ຍອດ ມາຕຳແລ້ວ ເອົານ້ຳໃສ່ເລັກນ້ອຍ ແລ້ວເອົາສຳລີຊຸບນ້ຳຜັກແຜວ ຢອດໃສ່ຮູດັງ ເຊົ້າ-ສວຍ-ແລງ ອາການແພ້ ຫລື ອາການອັກເສບຈະຄ່ອຍໆ ດີຂື້ນ ແລະຫາຍ ເປັນ ປົກກະຕິໄດ້.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *