Breaking News

ວ້າວ ສຸດ​ຄັກ! ລາວ ຈະມີນາຂັ້ນໃດແລ້ວບາດ​ນິ ແລະ ອາດກາຍເປັນ​ໜຶ່ງ​ຈຸດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນດຶງ​ດູດ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ

ຂໍ້​ມູນ​ຈາກ: ຢູ່ ສປປ ລາວ ຈະມີນາຂັ້ນໃດແລ້ວ !!!

ນາຂັ້ນໃດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໃຊ້ຫລາຍລຸ້ນຄົນ ຄ່ອຍໆເຮັດໄປເທື່ອລະຫນ້ອຍ ຕາມເຫື່ອແຮງ ກັບພູມສັນຖານທີ່ຍາກລຳບາກ, ເພື່ອໄດ້ມາ ເມັດເຂົ້າ ທີ່ເປັນສະບຽງຫລັກ ຂອງ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ໃນເຂດອາຊີ, ມາເຖີງຍຸກທີ່ຄົນເລີ່ມມາສົນໃຈການທ່ອງທ່ຽວ, ນາຂັ້ນໃດກາຍເປັນຈຸດດືງດູດອັນສຳຄັນ ເຊີ່ງພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນຢູ່ ບາຫລີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ສປ ຈີນ, ຟິລິປີນ, ຊາປ້າ -ຫວຽດນາມ.

ທ່ານ ທອງໄລ ຈັນມາວົງ ຜູ້ເຊີ່ງມີທຸລະກິດຫລັກແມ່ນການກໍ່ສ້າງ ຂົວທາງ ແຕ່ຕອນນີ້ຫັນໂຕເອງມາເຮັດສິ່ງທີ່ ຕົນເອງໄຝ່ຝັນ ຄື ນາຂັ້ນໃດ.

ລາວຊື້ດິນບໍລິເວນກ້ວາງ ຊຶ່ງກວາມເອົາພູຫົວໂລ້ນຫລາຍຫນ່ວຍທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສາຍນຳ້ຫ້ວຍ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນຕໍ່ລະຫວ່າງເມືອງສັງທອງ ແລະຫີນເຫີບ ແຂວງວຽງຈັນ, ໃຊ້ເຄືອງມືກົນຈັກຫນັກທີ່ຜູ້ກ່ຽວມີມາເນລະມິດເປັນເຂດກະສິກຳ ເຮັດນາຂັ້ນໃດ, ປູກຜັກປອດສານພິດ, ຕົ້ນໄມ້ກິນຫມາກ ລ້ຽງ ງົວ, ແບ້, ເປັດ ໄກ່ ໃນເວລາພຽງສອງປີ, ແລະຄິດວ່າຈະສຳເລັດໃນເວລາອີກບໍ່ທໍ່ໃດປີ (ໄວໆນີ້).

ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຈະກາຍເປັນອີກທາງເລືອກທີ່ສຳຄັນຂອງການທອ່ງທ່ຽວ ໃນເຂດນະຄອນຫລວງ ກໍ່ຄືຂອງລາວເຮົາແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ຈະກາຍເປັນໂຄງການຫນຶ່ງທີ່ເພີ່ມສີສັນໃຫ້ວົງການທ່ອງທ່ຽວກະສິກຳ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນເປັນບໍລິເວນກ້ວາງແນ່ນອນ.

About admin

Check Also

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ

ເຫດການເກີດທີ່,ບ້ານແຊວລີສູ່,ເມືອງຍອດອູ,ແຂວງຜົ້ງສາລີ,ຕາມລາຍງານຈາກປະຊາຊົນບ້ານແຊວລີສູ່:ວ່າ ມີບໍລິສັດຈີນ ຊື່ວ່າ:ບໍລິສັດ ຢຸນນານວັນເວ ພະລັງງານຈຳກັດ,ໄດ້ມາລົງທຶນ ສານປະທານ ຂຸດຄົ້ນແຮ່ຖ່ານ ,ເຂດບ້ານແຊວລີສູ່ ແລະ ດີນນາ ດີນສວນ ຂອງປະຊາຊົນຊາວບ້ານແຊວລີສູ່ຫຼາຍຄອບຄົວຖືກໂຄງການ, ແຕ່ບໍລິສັດບໍ່ຍອມຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວນາ ຊາວໄຮ່ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *