Breaking News

ທລຍ 4 ແຂວງພາກເໜືອຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ 3 ເມືອງແຂວງສາລະວັນ

ວັນທີ 4-5 ກຸມພານີ້, ທີມງານ ທລຍ 4 ແຂວງພາກເໜືອເຊັ່ນແຂວງຫົວພັນ, ຜົ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໄດ້ທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໂຄງການຊຸມຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເອງຢູ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ສະໝ້ວຍ ແລະ ເມືອງຕຸ້ມລານແຂວງສາລະວັນ.

ທີມງານ ທລຍ 4 ແຂວງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດບັນດາໂຄງການທີ່ຊຸມຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດເອງພ້ອມນຳເອົາບົດຮຽນໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງຂອງຕົນໃນເດືອນເມສາ-ພຶດສະພາປີ 2021 ເປັນຕົ້ນການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ,

ການບໍລິຫານການເງິນ,ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆຈາກໂຄງການສ້ອມແປງໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານປລ່ອຍເມືອງຕະໂອ້ຍ, ໂຄງການສ້ອມແປງນ້ຳລິນບ້ານອາຕຸກເມືອງສະໝ້ວຍ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງນ້ຳປະປາຊຸມຊົນບ້ານນາຮ່ອງໃຫຍ່ ແລະໂຄງການບູລະນະຮັກສາເສັ້ນທາງບ້ານຕຸ້ມລານເມືອງຕຸ້ມລານ.

About admin

Check Also

ແຊ໌ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້

📣 ເຕືອນໄພສັງຄົມ ນັບມື້ນັບປ່າເຖື່ອນ ຢູ່ຍາກອີ່ຫລີ🥹ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນມີສະຕິລະວັງຕົວກັນໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ ຂ້ອຍກະສຸດທີ່ແຕ່ຈະລະວັງແລ້ວ ເພາະເປັນຊ່ວງທີ່ຈະຮັບໃບປະກາດຄິດຢ້ານກັບເຫດການຫຼາຍໆຢ່າງ ຍັງມີເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂື້ນກັບໂຕເອງ . ຈັ່ງແມ່ນມຶງກ້າຄົນຫຼວງຄົນຫຼາຍຍັງບໍ່ຄິດຢ້ານ ສະຖານທີ່ແບບນີ້ຍັງບໍ່ເວັ້ນ ທີ່ເຫັນໃນວີດີໂອແມ່ນຂ້ອຍໄດ້ໄປຊື້ເຄື່ອງໃນຮ້ານມາແລ້ວກຳລັງຊິບໍລິຈາກຊ່ວຍເຫຼືອໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ບຸກຄົນນີ້ໄດ້ພະຍາຍາມເຂົ້າມາລວນລາມຂ້ອຍຈາກທາງຫລັງໂດຍທີ່ບໍ່ທັນຕັ້ງໂຕ 😤 ຄລິບ ດີແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ຖືຂອງມີຄົມມາ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.