Breaking News

ຄວນອ່ານໃຫ້ຮູ້!.​ ວິທີເບີ່ງແຍງຕີນຂອງທ່ານ ບໍ່ໃຫ้ມີກິ່ນເໝັນອັບອີກຕໍ່ໄປ ດ້ວຍວິທີງ່າຍໆໃຜກໍ່ເຮັດໄດ້.

+  ຄວນອ່ານດ່ວນກັບວິທີເບີ່ງແຍງຕີນຂອງທ່ານບໍ່ໃຫ้ມີກີ່ນເໝັນອັບອີກຕໍ່ໄປ ຄວນປະຕິບັດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1. ລ້າງຕີນດ້ວຍສະບູ່ເປັນປະຈຳທຸກມື້, ຢ່າລືມເຊັດໃຫ້ແຫ້ງທຸກເທື່ອ, ກ່ອນໃສ່ຖົງຕີນກ່ອນໃສ່ເກີບ.

2. ສວມໃສ່ຖົງຕີນທີ່ເຮັດຈາກຝ້າຍຈະລະບາຍອາກາດໄດ້ດີກວ່າຖົງຕີນໄນລ່ອນ ແລະ ປ່ຽນຖົງຕີນທີ່ໃສ່ທຸກມື້.

3. ປ່ຽນຖົງຕີນ, ບໍ່ຄວນໃສ່ຖົງຕີນຄູ່ເກົ່າຊ້ຳໆທຸກມື້ໂດຍສະເພາະຖົງຕີນກິລາ, ຄວນເອົາໄປຊັກ ແລະ ຕາກແຫ້ງສະນິດກ່ອນໃສ່, ຄວນມີຖົງຕີນສອງຄູ່ເພື່ອການສະລັບໄປໃສ່ຄູ່ອື່ນແທນ.

4. ຄວນໃສ່ຖົງຕີນທີ່ມີການລະບາຍອາກາດທີ່ດີ ເຊັ່ນ: ຖົງຕີນໜັງຜ້າໃບ ຫລື ຖົງຕີນຊະນີດທີ່ມີຮູລະບາຍອາກາດໄດ້.

5. ຫາກຕ້ອງໃສ່ຖົງຕີນທີ່ປິດຫຸ້ມຕີນທັງໝົດ ເຊັ່ນ: ເກີບກີລາ, ຄວນສວມຖົງຕີນດ້ວຍທຸກເທື່ອເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຈັບຕີນ.

6. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ ຄວນເລືອກຖົງຕີນທີ່ເຮັດຈາກວັດຖຸລະບາຍກີ່ນ ເຊັ່ນ: ມີສົ້ນທີ່ເຮັດຈາກຢາງປະສົມຜົງຖ່ານຈະຊ່ວຍລະງັບກິ່ນໄດ້ດີຂຶ້ນ.

7. ຫາກເຮັດຂະໜາດນີ້ຕີນຢັງເກີດກິ່ນຢູ່ອີກ ການໃຊ້ສະເປລະງັບກິ່ນທີ່ຕີນອາດຊ່ວຍໄດ້ດ້ວຍ ທັງຫມົດທັງການໂຮຍແປ້ງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຕີນແຫ້ງຂຶ້ນລຸດການອັບຊື່ນໄດ້.

8. ກ່ອນຈະໃສ່ເກີບທຸກເທື່ອຕ້ອງສວມໃສ່ຖົງຕີນທີ່ສະອາດຜ່ານການຊັກກ່ອນທຸກເທື່ອ.

9. ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄຫວແທ້ ໆ ເຮັດສາລະພັດວິທີແລ້ວຕີນຢັງເກີດກິ່ນ ເຈົ້າອາດຕ້ອງປຶກສາກັບແພດຜິວໜັງ ເພື່ອພິຈາລະນາເຖີ່ງຄວາມຜິດປົກກະຕິອື່ນໆ ທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍທ່ານ.

Southern times

About admin

Check Also

ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆ

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.