Breaking News

ອ່ານເລີຍ!.. ສັບພະຄຸນ ຂອງ “ຕົ້ນຫູເສືອ”

ບັນຍາຍລັກສະນະພືດສາດເປັນພືດລົ້ມລຸກມີອາຍຸປະມານ 2–3 ປີ, ຄວາມສູງລຳຕົ້ນປະມານ 0.3–1 ແມັດ. ລຳຕົ້ນມີລັກສະນະອວບນ້ຳຫັກໄດ້ງ່າຍ, ກີ່ງ ແລະ ລຳຕົ້ນຂ້ອງຂ້າງກົມ. ໃບດ່ຽວອອກກົງກັນຂ້າມກັນ, ລັກສະນະຂອງໃບເປັນຮູບໄຂ່ກວ້າງ ຫຼື ເປັນຮູບສາມຫຼ່ຽມ, ປາຍໃບມົນ, ໂຄນໃບກົມ ຫຼື ຮູບຕັດ, ຂອບໃບແຂ້ວເລື້ອຍມົນ, ກວ້າງ 2.5–5 ຊັງຕີແມັດ ແລະ ຍາວ 3–8 ຊັງຕີແມັດ.

ໃບເປັນສີຂຽວອ່ອນ. ແຜ່ນໃບໜາ ແລະ ອວບນ້ຳ. ຜີວໃບມີຂົນອ່ອນນຸ່ມຂື້ນປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທັງໃບ, ແຜ່ນໃບໂນນ, ເສັ້ນໃບເລີກ, ກ້ານໃບມີຄວາມຍາວປະມານ 2–4.5 ຊັງຕີແມັດ. ດອກເປັນຊໍ່ຍາວປະມານ 10–20 ຊັງຕີແມັດ,ອອກຢູ່ຕາມປາຍກີ່ງ ຫຼື ຍອດ, ໃນຊໍ່ໜື່ງຈະມີດອກ 6–8 ດອກ, ໃບປະດັບມີລັກສະນະເປັນຮູບໄຂ່ກວ້າງ, ຍາວປະມານ 3 – 4 ຊັງຕີແມັດ, ປາຍໃບແຫຼ້ມ, ກ້ານສັ້ນ.

ໝາກ: ມີຂະໜາດນ້ອຍເປັນຮູບກົມສີນ້ຳຕານອ່ອນ, ເປືອກໝາກແຂງ, ໝາກມີຂະໜາດກວ້າງປະມານ 0.5 ມີນລີແມັດ ແລະ ຍາວປະມານ 0.7 ມີນລີແມັດ.

ບັນຍາຍການນຳໃຊ້ໃບເປັນຢາແກ້ໄອ, ໄອຊ້ຳເຮື້ອ, ແກ້ເຈັບຄໍ, ຄໍອັກເສບ, ຕ່ອມທອນຊີນອັກເສບ ໂດຍໃຊ້ໃບສົດປະມານ 4–5 ໃບ ນຳມາແຈກເປັນແຜ່ນນ້ອຍໆແລ້ວນຳໄປຕົ້ມກັບນ້ຳ 1 ລິດ ກິນຄັ້ງລະ 1 ຈອກ, ວັນລະ 3 ເວລາ (ອາດຈະໃສ່ນ້ຳເຜີ້ງ ຫຼື ເກືອເລັກນ້ອຍກໍ່ໄດ້). ກິນກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງອາຫານ. ອຸ່ນເຊົ້າ ແລະ ແລງ ປະມານ 2 ວັນ.

ຕົ້ມດື່ມເລື້ອຍໆຈະຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ອາການໄອ ແລະ ເຈັບຄໍດີຂື້ນ ແລະ ເຊົາໄດ້. ຫຼື ອີກວິທີໃຫ້ໃຊ້ໃບສົດປະມານ 4–5 ໃບ ນຳມາສັບກັບໝູບໍ່ຕິດມັນໃຫ້ລະອຽດໃຊ້ຕົ້ມກິນແບບແກງຈືດ, ໃສ່ເກືອປົ່ນໂດຍໃຫ້ກິນທັງນ້ຳ ແລະ ຊີ້ນ 2 ມື້ ເຊົ້າ ແລະ ແລງ, ແກ້ອາການເປັນຫວັດຕັນດັງໂດຍການນຳໃບມາຍ່ອງແລ້ວນຳມາດົມ.

ນອກນັ້ນໃບຫູເສືອຍັງໃຊ້ເປັນຢາຮັກສາແຜໄຟໄໝ້ນ້ຳຮ້ອນລວກ ໂດຍການນຳໃບຫູເສືອມາລ້າງໃຫ້ສະອາດ ນຳມາຕຳແລ້ວໂພະໃສ່ບໍລິເວນທີ່ເປັນບາດແຜຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຜບໍ່ເປື່ອຍ, ບໍ່ໂພງ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ລາມອອກຕື່ມອິກ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.