Breaking News

ແຊຣເກັບໄວ້ເລີຍ…!!! ເຕັກນິກ “ການປູກໝາກເຜັດ” ໃຫ້ດົກ​ ໝາກຫຼາຍ ດ້ວຍ 2 ວິທີງ່າຍໆໄດ້ຜົນ100%

ກະເສດທີ່ປູກໝາກເຜັດສ່ວນໃຫຍ່ຈະພົບບັນຫາຕົ້ນໝາກເຜັດໃຫ້ຜົນຜະລິດໜ້ອຍ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດລະບາດ ກະເສດຕ້ອງໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ແລະ ສານເຄມີຈຳນວນຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນສູງ ບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະພາບຕົ້ນໂຊມໄວ.

ຫາກເວົ້າເຖິງເລື່ອງການປູກໝາກເຜັດນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ງ່າຍ ການປູກໝາກເຜັດກໍ່ຄືກັນກັບການປູກຜັກທົ່ວໄປ ເທັກນິກການປູກໝາກເຜັດໃຫ້ໝາກດົກ ມີ 2 ວິທີແບບງ່າຍໄດ້ຜົນດີ ມາຝາກເພື່ອນທີ່ຢາກປູກໝາກເຜັດໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍມີເທັກນິກດັ່ງນີ້:

+ ວິທີທີ 1 ການໂນ້ມກິ່ງຕົ້ນໝາກເຜັດກະເສດຜູ້ປູກໝາກເຜັດໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາເລື່ອງນີ້ງ່າຍໆໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນສູງບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີໃຫ້ມີຕົ້ນທຶນເພີ່ມ ແລະ ບໍ່ສົ່ງຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ໂດຍການຈັດການໝາກເຜັດດ້ວຍວິທີໂນ້ມກິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບໂດຍບັງເອີນຈາກການ

ສັງເກດຕົ້ນກ້ວຍທີ່ລົ້ມແລ້ວຈະມີໜໍ່ນ້ອຍໆແທງຂຶ້ນທົດແທນໃໝ່ອ້ອມໜໍ່ເກົ່າ ຈຶ່ງມີຄວາມຄິດວ່າໜ້າຈະນຳມາປັບໃຊ້ກັບຕົ້ນໝາກເຜັດທີ່ປູກໄດ້ ໂດຍໃຊ້ວິທີການໂນ້ມກິ່ງ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງເລືອກຕົ້ນໝາກເຜັດທີ່ຈະມາໂນ້ມກິ່ງຄວນ

ຄັດເລືອກຕົ້ນທີ່ກຳລັງອອກດອກ ແລະ ຕິດໝາກເປັນຫຼັກ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ນໍ້າໜັກຂອງຜົນຜະລິດທີ່ຕິດຢູ່ຕາມກ້ານໝາກເຜັດນັ້ນ ເປັນຕົວຊ່ວຍໃຫ້ກິ່ງທີ່ຕ້ອງການຈະໂນ້ມລົງນອນຢູ່ໃນແນວນອນລົງຢູ່ດິນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຕົວຊ່ວຍ

+ ວິທີໂນ້ມກິ່ງໝາກເຜັດ: ໃຫ້ໃຊ້ມືຄ່ອຍໆໂນ້ມກິ່ງລົງມາໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍຍຶດໃດໆ ຊຶ່ງການໂນ້ມກິ່ງໝາກເຜັດປຽບເໝືອນກັບການແຕ່ງຊົງພຸ່ມໝາກເຜັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄດ້ຮັບແສງແດດທົ່ວເຖິງເຕັມທີ່ ເຮັດໃຫ້.

ໝາກເຜັດມີການແຕກກິ່ງກ້ານເພີ່ມຂຶ້ນ ອີກທັງຍັງເຮັດໃຫ້ຊົງພຸ່ມໝາກເຜັດຂະຫຍາຍໃຫຍ່ຂຶ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໝາກເຜັດອອກດອກຫຼາຍກວ່າຕົ້ນທີ່ບໍ່ມີການໂນ້ມກິ່ງ ຍັງພົບວ່າການປູກໝາກເຜັດດ້ວຍວິທີນີ້ເຮັດໃຫ້ມີການ

ລະບາດຂອງໂລກ ແລະ ແມງໄມ້ສັດຕູພືດຂອງໝາກເຜັດລຸດລົງເນື່ອງຈາກຊົງພຸ່ມໂປ່ງ ແລະ ແສງແດດສ່ອງທົ່ວເຖິງພາຍໃນຊົງພຸ່ມໝາກເຜັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສະສົມຂອງໂລກ ແລະ ແມງໄມ້ລຸດລົງ.

ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າມາຈັດການ ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດໝາກເຜັດໃນແຕ່ລະຄັ້ງຈຶ່ງລຸດລົງໄດ້ຜົນກຳໄລຄຸ້ມຄ່າ+ ວິທີທີ 2 ການເດັດໃບແກ່ຂອງໝາກເຜັດ.

ກະຕຸ້ນໝາກເຜັດໃຫ້ຕິດດອກອອກຜົນໄວຂຶ້ນ ດ້ວຍວິທີການເດັດໃບແກ່ຂອງໝາກເຜັດບໍລິເວນໂຄນຕົ້ນກິ່ງອອກປະມານ 50% ຂອງໃບທັງໝົດແລ້ວໃຫ້ນໍ້າຕາມປົກກະຕິ ( ບໍ່ໃຫ້ປຸ໋ຍ ແລະ ຣໍໂມນພືດອື່ນໆຢ່າງໜ້ອຍ 1 ອາທິດ ) ໝາກເຜັດຈະຕິດດອກອອກຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຊຶ່ງວິທີນີ້ເປັນເທັກນິກຊ່ວຍກະຕຸ້ມໃຫ້ຕົ້ນໝາກເຜັດທີ່ມີໃບຫຼາຍ ແລະ ຕິດຜົນນ້ອຍອອກດອກ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີຫຼືໃຊ້ຣໍໂມນພືດກະຕຸ້ນແຕ່ຢ່າງໃດ

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *