ຄວນຮູ້ໄວ້ ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄົນເຮົາ ຈາກການໃຊ້ຢາກຳຈັດສັດຕູພືດ

ຢາປາບສັດຕູພືດແມ່ນມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນເຮົາ ແຕ່ລະດັບຄວາມອັນຕະລາຍອາດຕ່າງກັນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຄວາມອັນຕະລາຍຈະຕິດບອກຕາມກະຕຸກຂອງຢາແຕ່ລະຊະນິດ ຕົວຢ່າງ ຢາປາບສັກຕູພືດທີ່ນຳເຂົ້າຈາກໄທ

ທີ່ນຳໃຊ້ຫຼາຍໃນລາວ ເຊິ່ງສັນຍາລັກທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄື ສີແດງໝາຍເຖິງໝາຍເຖິງອັນຕະລາຍຫຼາຍ, ສີເຫຼືອງໝາຍເຖິງອັນຕະລາຍ ແລະ ສີຟ້າໝາຍເຖິງຕ້ອງລະມັດລະວັງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີບັນດາສັນຍາລັກຕ່າງໆທີ່ເຮົາຄວນຮູ້ໃນການນຳໃຊ້ສານເຄມີ.

ຢາປາບສັດຕູພືດເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໂດຍອີງຕາມປັດໃຈທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ ລະດັບຄວາມເປັນພິດຂອງສານເຄມີ, ປະລິມານ, ຂະໜາດຂອງຄົນ, ຊ່ອງທາງໄດ້ຮັບສານເຄມີ ໂດຍລວມແລ້ວຜົນກະທົບຂອງຢາປາບສັດຕູພືດຕໍ່ຄົນອາດຈັດແບ່ງເປັນສອງລັກສະນະຄື: ຜົນກະທົບໂດຍທັນທີ ຫຼື ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ.

ອາການເຫຼົ່ານີ້ອາດເກີດຈາກພະຍາດອື່ນ, ແຕ່ສຳລັບຜູ້ທີ່ສີດຢາປາບສັດຕູພືດຈະມີອາການດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງນັ້ນ ບາງຄັ້ງຜູ້ສີດອາດຈະບໍ່ຮູ້ວ່າອາການນັ້ນເກີດຈາກການສີດຢາປາບສັດຕູພືດ.

ຜົນກະທົບໃນໄລຍະຍາວ: ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນຫຼາຍເດືອນ ຫຼື ຫຼາຍປີ. ການສະສົມເຄມີຈາກຢາປາບສັດຕູພືດໃນຮ່າງກາຍອາດນຳໄປສູ່ບັນຫາສຸຂະພາບເຊັ່ນ:

1 ເປັນມະເຮັງເຊັ່ນ: ມະເຮັງເຕົ້າຮົມ, ຕັບ, ລຳໄສ້, ສະໝອງ ແລະ ເລືອດ.

2 ມີບັນຫາກ່ຽວກັບລະບົບປະສາດເຮັດໃຫ້ມີອາການເຈັບຫົວ, ຄວາມຈື່ຈຳບໍ່ດີ, ສະມາທິສັ້ນ, ເປັນໂລກນອນບໍ່ຫຼັບ.

3 ເປັນພະຍາດຜິວໜັງ, ຊ້ຳເຮື້ອ.

4 ການເກີດເດັກນ້ອຍທີ່ເປັນພິການ ຫຼື ຮ່າງກາຍບໍ່ສົມບູນ.

 5 ການລຸລູກຂອງແມ່ຍິງຖືພາ.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.