ຂ່າວທົ່ວໄປ

ທ່ານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ ອາດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ​ ຢາກໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນທ່ານຈາກໄປ

ໃນຕໍາແຫນ່ງທີ່ສູງຈົນກົດຫມາຍບໍ່ສາມາດແຕະຕ້ອງໄດ້ ດັ່ງນັ້ນທ່ານສອນໃຊ ສີພັນດອນ ທີ່ມີຕໍາແຫນ່ງສໍາຄັນ(ຮອງນາຍົກ) ແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດເຊື່ອຫມັ້ນໃນຄວາມປອດໄພແລະຫມັ້ນຄົງຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ(ຕະກູນສີພັນດອນ)ຫລັງ.

ທ່ານ ຄໍາໄຕ ສີພັນດອນ ອາດີດປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕັ້ງຄວາມຄາດຫວັງສູງຄື ກ່ອນທ່ານຈະຈາກໂລກນີ້ໃປ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລູກຊາຍລູກສາວແລະເຊື້ອສາຍທັງຕະກູນຂອງທ່ານຢູ່ໃນທີ່ປອດໄພຄື.ຈາກທ່ານຈາກໂລກນີ້ໃປ ດັ່ງນັ້ນມີທາງດຽວ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ”ສົງຄາມເຢັນ”

ຈາກທ່ານຈາກໂລກນີ້ໃປ ດັ່ງນັ້ນມີທາງດຽວ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງ”ສົງຄາມເຢັນ”

ຄືທ່ານ ສອນໃຊ ສີພັນດອນຕ້ອງເປັນນາຍົກໃຫ້ໄດ້.(ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດເດືອດກ່ວາມ້ຽນມາໃນປັດຈຸບັນ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button