Breaking News

ດ່ວນ ມີເຫດງົວຕາຍບໍ່ສະແດງອາການ- ຕາຍກະທັນຫັນ

ເກີດມີການຕາຍຂອງສັດ ປະເພດງົວ ຍັງບໍ່ຮູ້ສາຍເຫດການຕາຍ ໂດຍມີການຕາຍຂອງງົວເປັນຈຳນວນຫລາຍພາຍໃນສອງອາທິດ

ທີ່ຜ່າມມາ ແລະ ປະຈຸບັນ ເຊີ່ງສະຖານທີ່ແມ່ນ ຢູ່ພື້ນທີ່ ເມືອງ ຄຳ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

ງົວບໍ່ສະແດງອາການ- ຕາຍກະທັນຫັນ- ຫລັງຈາກຕາຍ ມີເລືອດອອກຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ດັງ ປາກ ຮູທະວານ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງກຳລັງຕິດຕາມແລະຄົ້ນຄ້ວາຫາສາຍເຫດການຕາຍ

ໂດຍການເກັບໂຕຢ່າງສົ່ງກວດທີ່ສູນວິໄຈພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ຝົນຫນັກ ແຂວງພາກໃຕ້

ຝົນຫນັກ ແຂວງພາກໃຕ້. ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2022 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກພະຍຸ ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກຫນັກ. ນີ້ແມ່ນຂົວຫວ້ຍໝາກແງວ ເມືອງບາຈຽງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທາງໄປ ແຂວງສາລະວັນ ນໍ້າໄຫລແຮງລົ້ນຂົວ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.