ຂ່າວທົ່ວໄປ

ດ່ວນ ມີເຫດງົວຕາຍບໍ່ສະແດງອາການ- ຕາຍກະທັນຫັນ

ເກີດມີການຕາຍຂອງສັດ ປະເພດງົວ ຍັງບໍ່ຮູ້ສາຍເຫດການຕາຍ ໂດຍມີການຕາຍຂອງງົວເປັນຈຳນວນຫລາຍພາຍໃນສອງອາທິດ

ທີ່ຜ່າມມາ ແລະ ປະຈຸບັນ ເຊີ່ງສະຖານທີ່ແມ່ນ ຢູ່ພື້ນທີ່ ເມືອງ ຄຳ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

ງົວບໍ່ສະແດງອາການ- ຕາຍກະທັນຫັນ- ຫລັງຈາກຕາຍ ມີເລືອດອອກຕາມອະໄວຍະວະຕ່າງໆເຊັ່ນ: ດັງ ປາກ ຮູທະວານ ໜ່ວຍງານກ່ຽວຂ້ອງກຳລັງຕິດຕາມແລະຄົ້ນຄ້ວາຫາສາຍເຫດການຕາຍ

ໂດຍການເກັບໂຕຢ່າງສົ່ງກວດທີ່ສູນວິໄຈພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button