Breaking News

ຂໍຄົນລະ1ຄວາມເມດຕາຊ່ວຍກົດແຊຣ໌ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍເທີດ

ນາງກຳຖອຍ ອາຍຸ31ປີ ມີລູກສາວ1ຄົນອາຍຸ6ປີ ຍ້ອນຄວາມຄົວທຸກຢາກບໍ່ມີເງີນປິນປົວລາວເຈັບໝ້າກໄຂຫລັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຜາຕັດແຕ່ຍອນຄອບຄົວທຸກຍາກບໍ່ມີເງີນປິນປົວຈີງຢາກຂໍຄວາມເມດຕາຈາກຜູ້ໃຈບຸນຊວຍກັນໃຫ້ລາວກັບມາປົກກະຕິແລະຢູນຳລູກລາວໄປດົນໆ

ຫົວອົກຜູ້ເປັນແມ່😭😭😭ຊື້ ນາງກຳຖອຍ ອາຍຸ31ປີ ມີລູກສາວ1ຄົນອາຍຸ6ປີ ຍ້ອນຄວາມຄົວທຸກຢາກບໍ່ມີເງີນປິນປົວລາວເຈັບໝ້າກໄຂຫລັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຜາຕັດແຕ່ຍອນຄອບຄົວທຸກຍາກບໍ່ມີເງີນປິນປົວຈີງຢາກຂໍຄວາມເມດຕາຈາກຜູ້ໃຈບຸນຊວຍກັນໃຫ້ລາວກັບມາປົກກະຕິແລະຢູນຳລູກລາວໄປດົນໆ.

ຕອ້ງໄດ້ເຂົາອອກໂຮງຫມໍຕະຫລອດເລືອດລາວບໍ່ພໍຕອ້ງໄດ້ຊືເລືອດມາໃສດຽວນີລາວເຈັບໜັກຈົນໜ້າບວມຕົນໂຕບວມມີແຕ່2ແມ່ລູກໆກະຍັງນອ້ຍບໍ່ທັນຮູຫ້າເງີນຊວຍແມຕົວເອງ#ບ້ານພູເລັດ ເມືອງວຽງພູຄາ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາປັດຈຸບັນຢູໂຮງໝໍເມືອງວຽງພູຄາແພດໃຫ້ໄປປົວຢູໂຮງໝໍໄຊມັງກອນ.

ແຕ່ຍອນຄອບຄົວທຸກຍາກຈືງບໍ່ມີເງີນໄປສະນັ້ນຈືງຂໍຄວາມເຫັນໃຈຊ່ວຍຄອບຄົວລາວດ້ວຍເທີດ ກໍ່ຖືວ່າບຸນມະຫາສານຂອງຄົນທີ່ຢາກສູ້ຕໍ່ເພື່ອລູກສາວ1ຄົນອາຍຸ6ປີສາມາດບໍລິຈາກໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຜ່ານ

ບັນຊີHUKMANSANYALAI 0300300410015128 ພັດທະນາລາວ

HUKMANSANYALAI 01220030000006231JDB#ຖ້າຜູໄດ້ເມດຕາໂອນພອມຂຽນວາຊວຍເຫລືອ🙏🙏🙏🙏ຂໍ1 ແຊຣ໌ ສຳລັບເປີດການມອງເຫັນຊ່ວຍຊີວີດເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ🙏🙏🙏🙏🙏🙏ເບີຕິດຕໍWA02052663480

ທີ່ມາ

About admin

Check Also

ເດັກດື້ຕ້ອງໂດນອະໄລນະ ຄົນເຫັນໄວແທ້

ເດັກດື້ຕ້ອງໂດນອະໄລນະ ຄົນເຫັນໄວແທ້ ລູກໜີ້ໜ້າມືນຕ້ອງເຈີແບບນີ້(ອີມຸກ)ອີນາງ 📍 ສະຫວັນນະເຂດ (ຕິດໜີ້ບໍ່ຈ່າຍ) ບໍ່ທານເດີ້ສິເອົາມືງຈົນບໍ່ມີທີບຢູ່ ຂີ່ລົດປາໂດ່ໄປການ ໄປໃຫ້ປາກຄຳ ເປັນຫຍັງບໍ່ຂາຍລົດໃຊ້ໜີ້ ມັນວ່າ ບໍ່ຂາຍ ສີປະຈານລະປະຈານໂລດ ວ່າຊັ້ນແລະ ເກັ່ງເນາະ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *