ຂ່າວທົ່ວໄປ

ມີລູກ 10 ຄົນ ມີແຕ່ລູກຄົນດຽວ ທີ່ລ້ຽງແມ່ພິການ ໄປໃສກໍ່ເອົາແມ່ໄປນຳ

ອີກໜຶ່ງເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມສຸດໆ ຫຼັງຈາກທີ່ຊາວເນັດທັງຫຼາຍຕ່າງກໍພາກັນແບ່ງປັນເລື່ອງລາວຂອງໜຸ່ມສະຕິບໍສົມປະກອບລາຍໜຶ່ງ ທີ່ລ້ຽງດູແມ່ໃນໄວຊະລາມາດົນກວ່າ 20 ປີ ໂດຍເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳມາເຜີຍແຜ່ໂດຍເວັບໄຊຂ່າວດັງ ເນື້ອຫາໃຈຄວາມຂ່າວໄດ້ລະບຸໄວ້ດັ່ງນີ້ຊາຍໜຸ່ມຍອດກະຕັນຍູສະຕິບໍ່ສົມປະກອບຕັ້ງແຕ່ເກີດມາ ຊື່ວ່າ ເປ້ຍ ຫຼື ແຫຼມຫຼາວ

ອາຍຸ 38 ປີ ທີ່ພັກອາໄສ່ຢູ່ເຮືອນເລກທີ່239 ໜ່ວຍ25 ໝູ່ບ້ານໃໝ່ພັດທະນາ ບ້ານໝອງສາຫຼ່າຍ ເມືອງປາກຊ່ອງ ແຂວງນະຄອນລາດຊະສີມາ ໄດ້ດູແລເບິ່ງແຍ່ງ ນາງເກິດ ທອງລະຫານ ຫຼື ແມ່ເຖົ້າເກິດ ຜູ່ເປັນແມ່ມາດົນກວ່າ 20 ປີແລ້ວແມ່ເຖົ້າເກິດ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ລູກຊາຍຄົນນີ້ເຮັດວຽກເຮືອນທຸກຢ່າງ ບໍວ່າຈະເລື່ອງເຮັດຢູ່ເຮັດກິນ ຕັດໄມ້ມາເຜົາຖ່ານ ຕັກນຳ້ມາໄວ້ໃຊ້ໃນທຸກໆເຊົ້າ ເຂົາຈະພາແມ່ໄວຊະລາຂຶ້ນຂີ່ລົດເຂັນ

ແລ້ວຍູ້ຍ່າງໄປຂາຍເຄື່ອງຕາມຕະຫຼາດດ້ວຍໄລ່ຍະທາງ10ກິໂລແມັດເພື່ອນຳເງິນມາລ້ຽງດູແມ່ແລະຕົວເອງ ເປັນພາບໂດຍບັງເອີນທີ່ໄດ້ພົບໃນຂະນທີ່ເປ້ຍກຳລັງຍູ້ລົດເຂັນຊຶ່ງມີແມ່ນັ່ງຢູ່ ມີພຽງແຕ່ຜ້າກັ້ນກັນແດດປົກຫຸ້ມແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງເປ້ຍ ຊຶ່ງປຽກຊຸ່ມໄປດ້ວຍນຳ້ເຫື່ອ ຢູ່ກາງແດດທີ່ອົບເອົ້າເປ້ຍ ໄດ້ເງິນເບ້ຍລ້ຽງຊີບຄົນພີການເດືອນລະ 800ບາດ ແລະ ຂອງແມ່ໄດ້ເງິນເບ້ຍລ້ຽງຊີບເດືອນລະ 800 ບາດຄືກັນ ເພື່ອມາໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button