ດ່ວນ​ ຕ້ອງການພະນັກງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງເງິນສູງສຸດ 20.000.000 ກີບ

康悦足疗ນວດເພື່ອສຸຂະພາບ2021ປະກາດຮັບພະນັກງານ ນວດເພື່ອສຸຂະພາບແມ່ນໄດ້ກຳເນີດຂື້ນໃນປີ1997,ແລະຍຶດໝັ້ນໃນແນວຄິດ:ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກ,ພະນັກງານຍຶດໝັ້ນສຸຂະພາບລູກຄ້າແມ່ນມາກ່ອນສະເໝີ,ດຽວນີ້ທາງບໍລິສັດແມ່ນໄດ້ເປີດຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໝ່ງດັ່ງນີ້:

1. ຜູ້ຈັດການຊັ້ນຈຳນວນ3ຄົນ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສະແຫວງຫາ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດວຽກ,ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ,ເງີນເດືອນລົມກັນຕອນສຳພາດ.

2. ພະນັກງານນວດB,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ:ນວດຕາມຮອບ 52.000,ເພີ່ມໂມງ75.000,ລວມສະເລ່ຍເງີນເດືອນ6.000.000-10.000 .000ກີບ.

3. ພະນັກງານນວດC,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ:ນວດຕາມຮອບ65.000,ເພີ່ມໂມງ90.000,ລວມສະເລ່ຍເງີນເດືອນ8.000.000-18.000.000ກີບ.

4. ຫົວຫນ້າພະນັກງານຊັ້ນຈຳນວນ08ຄົນ,ເງີນເດືອນ3.000.000,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນສະແຫວງຫາ,ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການເຮັດວຽກ

5. ພະນັກງານເຄົ້າເຕີ່ເກັບເງີນຈຳນວນ10ຄົນ,ເງີນເດືອນ2.800.000,ຖ້າເຮັດວຽກໄດ້ດີແມ່ນເພີ່ມ100.000ຕໍ່ເດືອນ,ຈົນຮອດ4.000.000ກີບ

6. ຜູ້ຈັດງານພະແນກນວດ,ຈຳນວນ20ຄົນ,ເງີນເດືອນ2.500.000+ເງີນເປີເຊັນຕ້ອນຮັບແຂກ,ລວມສະເລ່ຍ4.000.000ກີບຂື້ນໄປ

7. ພະນັກງານເສີບ,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ1.300.000ກີບ,ເຮັດວຽກໄດ້ດີແມ່ນເພີ່ມ50.000ກີບຕໍ່ເດືອນ,ຈົນຮອດ1.600.000ກີບ

8. ພະນັກງານທຳຄວາມສະອາດPA,ຈຳນວນ20ຄົນ,ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1.300.000ກີບ,ເຮັດວຽກໄດ້ດີແມ່ນເພີ່ມ50.000ກີບຕໍ່ເດືອນ,ຈົນຮອດ1.600.000ກີບ9. ພະນັກງານແມ່ຄົວ,ຈຳນວນ5ຄົນ,ເງີນເດືອນ3.000.000, ,ເຮັດວຽກໄດ້ດີແມ່ນເພີ່ມ100.000ກີບຕໍ່ເດືອນ,ຈົນຮອດ4.000.000ກີບ.

ພະນັກງານໝໍນວດ:

1. ພະນັກງານນວດA,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ:ນວດຕາມຮອບ 36.500ກີບ,ເພີ່ມໂມງ52.000ກີບ,ລວມສະເລ່ຍເງີນເດືອນ4.000.000-8.000.000ກີບ

2. ພະນັກງານນວດB,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ:ນວດຕາມຮອບ 52.000,ເພີ່ມໂມງ75.000,ລວມສະເລ່ຍເງີນເດືອນ6.000.000-10.000 .000ກີບ.

3. ພະນັກງານນວດC,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ:ນວດຕາມຮອບ65.000,ເພີ່ມໂມງ90.000,ລວມສະເລ່ຍເງີນເດືອນ8.000.000-18.000.000ກີບ.

4. ພະນັກງານນວດD,ຈຳນວນ50ຄົນ,ເງີນເດືອນ:ນວດຕາມຮອບ100.000ຂື້ນໄປ,ລວມສະເລ່ຍເງີນເດືອນ12.000.000-20.000.000ກີບ.

5. ພະນັກງານນວດS,ຈຳນວນ100ຄົນ,ເຮັດວຽກໜ້ອຍ,ເງີນເດືອນສູງ,ຮູບຫຼັກພາຍນອກດີ.

ໝາຍເຫດ: ຮູບຫຼັກພາຍນອກດີ,ສ່ວນສູງ165ຂື້ນໄປ. ສະຫວັດດີການຂອງບໍລິສັດ:ເດືອນ1ມີມື້ພັກໃຫ້4ມື້,ກີນຢູ່ນຳບໍລິສັດ,ມີອາຫານພ້ອມໝາກໄມ້,ຫໍພັກມີແອ,ມີຕູ້ຊັກຜ້າ,ກໍລະນີບໍ່ພັກຢູ່

ບໍລິສັດ,ທາງບໍລິສັດຈະມີເງີນຊຸກຢູໃຫ້,ສຳລັບຄົນລາວ150.000ກີບຕໍ່ເດືອນ/ຄົນ,ສຳລັບຄົນຈີນ500.000ກີບຕໍ່ເດືອນ/ຄົນ,ທຸກໆເດືອນທາງບໍລິສັດຈະມີການຈັດງານວັນເກີດໃຫ້ພະນັກງານ,ທຸກໆເດືອນຈະມີການນຳພາພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກດີເດັ່ນໄປທ່ຽວ.ທາງພະແນກນວດເພື່ອສຸຂະພາບຂອງພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ.

ສະຖານທີ່:ຖະໝົນອາຊ່ຽນ,T2(ເຕ່2)ຢູ່ຂ້າງເດີນຈອດລົດໂຮງແຮມແກຮນເສສວນເບີໂທຕິດຕໍ່ : 02077472222

About admin

Check Also

ດ່ວນໆ ຕ້ອງການກຳມະກອນຕຳດິນ ຈຳນວນ 20 ຄົນ

ດ່ວນໆ……..ຕ້ອງການກຳມະກອນຕຳດິນ ຈຳນວນ 20 ຄົນ, ທາງບໍລິສັດໄລ່ເງິນເປັນເດືອນໃຫ້, ເງິນເດືອນໆ3 000 000 ກີບ (ບໍ່ວ່າຈະມີວຽກເຮັດຫລືບໍ່ມີວຽກເຮັດກໍ່ໄລ່ໃຫ້ເຕັມ) ກິນຂື້ນກັບໂຕເອງ ຢູ່ຂື້ນກັບບໍລິສັດ(ຫ້ອງນອນມີແອພ້ອມ) ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ ບ້ານໂນນສະອາດ(ເຂດດົງໝາກຄາຍ) ເມືອງໄຊທານີ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.