ຄວາມຮູ້ລ້ວນໆ…!!! ມັກກະເສດບໍ່ຄວນພາດ ແຈກສູດ ການເຮັດຝຸ່ນໝັກ ຈາກໃບໄມ້ແຫ້ງ ແບບງ່າຍໆບໍ່ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ.

ວັດສະດຸຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດນຳມາເຮັດແບບພິກສູດຄື: ການເຮັດຝຸ່ນໝັກຈາກໃບໄມ້ແຫ້ງ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເປັນສູດເລັ່ງລັດສຳລັບກະເສດທີ່ຕ້ອງການນຳໄປໃຊ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າເວລາດົນເຖິງ 6 ເດືອນ ຫຼື 1 ປີ

ແຕ່ການເຮັດສູດນີ້ ຕ້ອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເຝົ່າສັງເກດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາວິທີການເຮັດນັ້ນ ເລີ່ມຈາກສ່ວນປະສົມທີ່ຕ້ອງການກ່ອນນັ້ນກະຄື: ເສດໃບໄມ້ແຫ້ງ 100 ສ່ວນ ຝຸ່ນຄອກ 10 ສ່ວນ ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 = 1 ສ່ວນ

ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການສານອາຫານ ສ່ວນການເພີ້ມຝຸ່ນຄອກເພື່ອຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ສ່ວນໃບໄມ້ແຫ້ງຖ້າເປັນໃບນ້ອຍໆຢູ່ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດການຍ່ອຍ ສາມາດນຳມາຄົນເຂົ້າກັບສ່ວນປະສົມອື້ນໄດ້ເລີຍ ຫຼື

ຖ້າຕ້ອງການຍ່ອຍສະຫຼາຍໃຫ້ນ້ອຍລົງອີກ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ດີ ແລະ ໄວຂຶ້ນ ຫຼື ໃບໄມ້ເປັນໃບໃຫຍ່ ແລະ ມີກິ່ງໄມ້ປົນມານຳກໍ່ໃຫ້ເຮັດມຸ້ນລະອຽດກ່ອນເຮັດການປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ

ຂັ້ນຕອນການຄົນສ່ວນປະສົມຝຸ່ນໝັກຈາກເສດໃບໄມ້ແຫ້ງທັງ 3 ຢ່າງນັ້ນ ຄວນປະສົມໃບໄມ້ແຫ້ງກັບຝຸ່ນຄອກໃຫ້ເຂົ້າກັນດີກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍໂຮຍປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ລົງໄປຕາມຫຼັງ

ຈາກນັ້ນຄົນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຮັດການກອງເປັນຮູບສາມຫຼ່ຽມສູງ 1.5 ມ ຄວາມຍາວບໍ່ຈຳກັດການເບິ່ງແຍງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດທຸກມື້ຄື: ຫົດນໍ້າທຸກວັນໃນຕອນເຊົ້າສັງເກດຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ ດ້ວຍການເອົາມືຈົກເຂົ້າໄປໃນກອງຝຸ່ນໝັກ

ໂດຍເຮັດຕອນສວຍ ແລະ ແລງ ເພື່ອກວດສອບວ່າຝຸ່ນໝັກນັ້ນຊຸ່ມຢູ່ຫຼືບໍ່ ຖ້າກອງຝຸ່ນແຫ້ງ ຫຼື ເລີ່ມແຫ້ງແລ້ວທຸກໆ 7 ວັນ ຖອກນໍ້າລົງໄປເປັນການເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຕື່ມອາຫານເຂົ້າໄປຈະໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍຝຸ່ນໝັກກອງນີ້ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ນັບແຕ່ມື້ທຳອິດໃຫ້ເບິ່ງແຍງທຸກໆວັນ ໄປອີກ 30 ວັນ ກໍ່ຈະໄດ້ຝຸ່ນໝັກຈາກໃບໄມ້ແຫ້ງທີ່  ສາມາດນຳມາເຮັດອາຫານສຳລັບພືດດີກວ່າ ການທີ່ຈະຈູດຖີ້ມ

ການກວດສອບຄຸນນະພາບ ແລະ ຊ່ວງເວລາຂອງການໃຊ້ປະໂຫຍດ ເບິ່ງວ່າຝຸ່ນໝັກນັ້ນຫຍຸບລົງເຫຼືອ 1 ມ ມີກິ່ນທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວເນື້ອລະອຽດດີ ແລະ ແຕກງ່າຍເມື່ອເອົາມືມາບີບຈັບ, ມີສີນໍ້າຕານເຂັ້ມ ຫຼື ສີດຳ ກໍ່ຖືເປັນສັນຍານທີ່ດີ

ວ່າຝຸ່ນກອງນີ້ທີ່ເຮັດຈາກໃບໄມ້ແຫ້ງທີ່ມີຢູ່ເຕັມສວນ ຝຸ່ນຄອກທີ່ມີກໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ງານໄດ້ແລ້ວ ຖືເປັນການລົງທຶນໜ້ອຍແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ຖ້ານຳໄປອັດເມັດແລ້ວບັນຈຸໃສ່ເປົາຂາຍ ສາມາດເພີ່ມລາຍໄດ້ອີກໜຶ່ງຊ່ອງໄດ້ຄືກັນ ສາມາດນຳໃຊ້ກັບພືດທຸກຊະນິດປູກຫຍັງກໍ່ຂື້ນງາມ.

Southern times

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *