Breaking News

ຄວາມຮູ້ລ້ວນໆ…!!! ມັກກະເສດບໍ່ຄວນພາດ ແຈກສູດ ການເຮັດຝຸ່ນໝັກ ຈາກໃບໄມ້ແຫ້ງ ແບບງ່າຍໆບໍ່ຫຼາຍຂັ້ນຕອນ.

ວັດສະດຸຫາໄດ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດນຳມາເຮັດແບບພິກສູດຄື: ການເຮັດຝຸ່ນໝັກຈາກໃບໄມ້ແຫ້ງ ທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ງ່າຍ ແລະ ເປັນສູດເລັ່ງລັດສຳລັບກະເສດທີ່ຕ້ອງການນຳໄປໃຊ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຖ້າເວລາດົນເຖິງ 6 ເດືອນ ຫຼື 1 ປີ

ແຕ່ການເຮັດສູດນີ້ ຕ້ອງເບິ່ງແຍງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເຝົ່າສັງເກດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາວິທີການເຮັດນັ້ນ ເລີ່ມຈາກສ່ວນປະສົມທີ່ຕ້ອງການກ່ອນນັ້ນກະຄື: ເສດໃບໄມ້ແຫ້ງ 100 ສ່ວນ ຝຸ່ນຄອກ 10 ສ່ວນ ປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 = 1 ສ່ວນ

ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຕ້ອງການສານອາຫານ ສ່ວນການເພີ້ມຝຸ່ນຄອກເພື່ອຊ່ວຍໃນການຍ່ອຍສະຫຼາຍ ສ່ວນໃບໄມ້ແຫ້ງຖ້າເປັນໃບນ້ອຍໆຢູ່ແລ້ວກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດການຍ່ອຍ ສາມາດນຳມາຄົນເຂົ້າກັບສ່ວນປະສົມອື້ນໄດ້ເລີຍ ຫຼື

ຖ້າຕ້ອງການຍ່ອຍສະຫຼາຍໃຫ້ນ້ອຍລົງອີກ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຍ່ອຍສະຫຼາຍໄດ້ດີ ແລະ ໄວຂຶ້ນ ຫຼື ໃບໄມ້ເປັນໃບໃຫຍ່ ແລະ ມີກິ່ງໄມ້ປົນມານຳກໍ່ໃຫ້ເຮັດມຸ້ນລະອຽດກ່ອນເຮັດການປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນ

ຂັ້ນຕອນການຄົນສ່ວນປະສົມຝຸ່ນໝັກຈາກເສດໃບໄມ້ແຫ້ງທັງ 3 ຢ່າງນັ້ນ ຄວນປະສົມໃບໄມ້ແຫ້ງກັບຝຸ່ນຄອກໃຫ້ເຂົ້າກັນດີກ່ອນແລ້ວຄ່ອຍໂຮຍປຸ໋ຍສູດ 15-15-15 ລົງໄປຕາມຫຼັງ

ຈາກນັ້ນຄົນປະສົມໃຫ້ເຂົ້າກັນດີອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຮັດການກອງເປັນຮູບສາມຫຼ່ຽມສູງ 1.5 ມ ຄວາມຍາວບໍ່ຈຳກັດການເບິ່ງແຍງທີ່ຈະຕ້ອງເຮັດທຸກມື້ຄື: ຫົດນໍ້າທຸກວັນໃນຕອນເຊົ້າສັງເກດຄວາມຊຸ່ມຊື້ນ ດ້ວຍການເອົາມືຈົກເຂົ້າໄປໃນກອງຝຸ່ນໝັກ

ໂດຍເຮັດຕອນສວຍ ແລະ ແລງ ເພື່ອກວດສອບວ່າຝຸ່ນໝັກນັ້ນຊຸ່ມຢູ່ຫຼືບໍ່ ຖ້າກອງຝຸ່ນແຫ້ງ ຫຼື ເລີ່ມແຫ້ງແລ້ວທຸກໆ 7 ວັນ ຖອກນໍ້າລົງໄປເປັນການເພີ່ມຄວາມຊຸ່ມ ແລະ ຕື່ມອາຫານເຂົ້າໄປຈະໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ຍ່ອຍສະຫຼາຍຝຸ່ນໝັກກອງນີ້ໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ

ນັບແຕ່ມື້ທຳອິດໃຫ້ເບິ່ງແຍງທຸກໆວັນ ໄປອີກ 30 ວັນ ກໍ່ຈະໄດ້ຝຸ່ນໝັກຈາກໃບໄມ້ແຫ້ງທີ່  ສາມາດນຳມາເຮັດອາຫານສຳລັບພືດດີກວ່າ ການທີ່ຈະຈູດຖີ້ມ

ການກວດສອບຄຸນນະພາບ ແລະ ຊ່ວງເວລາຂອງການໃຊ້ປະໂຫຍດ ເບິ່ງວ່າຝຸ່ນໝັກນັ້ນຫຍຸບລົງເຫຼືອ 1 ມ ມີກິ່ນທີ່ເປັນທຳມະຊາດ ບໍ່ມີກິ່ນຂິວເນື້ອລະອຽດດີ ແລະ ແຕກງ່າຍເມື່ອເອົາມືມາບີບຈັບ, ມີສີນໍ້າຕານເຂັ້ມ ຫຼື ສີດຳ ກໍ່ຖືເປັນສັນຍານທີ່ດີ

ວ່າຝຸ່ນກອງນີ້ທີ່ເຮັດຈາກໃບໄມ້ແຫ້ງທີ່ມີຢູ່ເຕັມສວນ ຝຸ່ນຄອກທີ່ມີກໍ່ສາມາດນຳມາໃຊ້ງານໄດ້ແລ້ວ ຖືເປັນການລົງທຶນໜ້ອຍແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ຖ້ານຳໄປອັດເມັດແລ້ວບັນຈຸໃສ່ເປົາຂາຍ ສາມາດເພີ່ມລາຍໄດ້ອີກໜຶ່ງຊ່ອງໄດ້ຄືກັນ ສາມາດນຳໃຊ້ກັບພືດທຸກຊະນິດປູກຫຍັງກໍ່ຂື້ນງາມ.

Southern times

About admin

Check Also

ແຊຣ໌ບອກຕໍ່ໆ

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.