ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຊົມຄິຼບ ເຫດຜົນເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຫລີກທາງໃຫ້ລົດສຸກເສີນ …ທຸກວິນາທີມີຄວາມຫມາຍ

ເປັນຫຍັງເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງຫລີກທາງໃຫ້ລົດສຸກເສີນ …

ທ່ານເບີ່ງຄິບນີ້ແລ້ວຈະເຂົ້າໃຈ.. ທຸກວິນາທີມີຄວາມຫມາຍຂອບໃຈ:

ຊົມຄລິບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button