Breaking News

ປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າໄຟຟ້າເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນຊ້ວງລະດູການນີ້

ກຳລັງເປັນເລື່ອງທີ່ຫຼາຍຄອບຄົວກຸ້ມໃຈກໍລະນີຄ່າໄຟຟ້າເດືອນມີນາ 2020 ທີ່ມີຫຼາຍສຽງຢືນຢັນວ່າ ແພງກວ່າເດືອນທີ່ຜ່ານມາເຊິ່ງປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຄ່າໄຟຟ້າໃນເຮືອນເພີ່ມສູງຂຶ້ນນັ້ນ ສ່ວນຫຼາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະແມ່ນເຮືອນທີ່ມີເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຄົບເຊັ່ນ: ແອຣ໌, ເຄື່ອງຟອກອາກາດ, ພັດລົມໄອນໍ້າ ແລະ ຕູ້ເຢັນ.

ຫຼັກການຂອງເຄື່ອງທຳຄວາມເຢັນເຊັ່ນ: ແອຣ໌ ແມ່ນຖ້າຫາກວ່າອາກາດທາງນອກຮ້ອນໜ່ວຍການໃຊ້ງານໄຟກໍ່ຈະໝູນໄວຂຶ້ນ ເພາະຄອມເພຣສເຊີເຮັດວຽກໜັກ ສັງເກດໄດ້ຄືສຽງຄອມເພຣສເຊີດັງດົນ ມິດເຕີແຮງໝູນໄວ ແລະ ເທົ່າກັບເງິນຄ່າໄຟຟ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຖ້າຕົວໄຟຟ້າເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເທົ່າໃດແມ່ນຈະຖືກເກັບໄຟຟ້າສູງແບບອັດຕາກ້າວໜ້າ.

ໃນຂະນະທີ່ຕູ້ເຢັນ ເມື່ອອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຄອມເພຣສເຊີກໍ່ຈະເຮັດວຽກໜັກເພື່ອຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ຕັ້ງໄວ້ ເວລາທີ່ພວກເຮົາເປີດຕູ້ເຢັນໄວ້ດົນ ຫຼື ເປີດຫຼາຍພຽງໃດກໍ່ຈະເປືອງໄຟເພີ່ມຕາມຕົວຈິງຂອງການໃຊ້ງານຕູ້ເຢັນ ຫຼື ຖ້າໃສ່ເຄື່ອງເຂົ້າໄປໃນຕູ້ເຢັນຫຼາຍ ຕູ້ເຢັນກໍ່ຈະເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ຈະກິນໄຟເພີ່ມ. ດັ່ງນັ້ນ, ການແຊ່ເຄື່ອງກິນໄວ້ໃນຕູ້ເຢັນໃນປະລິມານຫຼາຍກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄ່າໄຟເພີ່ມໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ສຳລັບເຄື່ອງຟອກອາກາດທຸກຍີ່ຫໍ້ນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ປະຢັດໄຟຟ້າ ຖ້າຫາກເປີດພ້ອມກັບແອຣ໌ ຈະເຮັດໃຫ້ເປືອງໄຟຄູນກຳລັງ 2.

ຕາມໜັງສືປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2020 ເຖິງເດືອນ ທັນວາ 2025 ອອກເມື່ອວັນທີ 11 ເມສາ 2020ທີ່ຜ່ານມາ ຫົວໜ້າລາຄາຄິດໄລ່ໄຟຟ້າຕໍ່ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ (ກີບ/kWh) ເຊິ່ງມີການກຳນົດລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

About admin

Check Also

ຝົນຫນັກ ແຂວງພາກໃຕ້

ຝົນຫນັກ ແຂວງພາກໃຕ້. ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2022 ແຂວງພາກໃຕ້ ໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກພະຍຸ ເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກຫນັກ. ນີ້ແມ່ນຂົວຫວ້ຍໝາກແງວ ເມືອງບາຈຽງ ແຂວງຈຳປາສັກ ທາງໄປ ແຂວງສາລະວັນ ນໍ້າໄຫລແຮງລົ້ນຂົວ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.