ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ສານຍີ່ປຸນ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄູ່ຮັກເພດດຽວກັນແຕ່ງງານ ເພາະເປັນການຜິດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ

ສານຂອງເມືອງຊັບໂປໂລ ແຂວງຮອກໄກໂດ ປະເທດຍີ່ປຸນ ມີການຕັດສິນໃນວັນພຸດ ( 17 ມີນາ 2021) ທີ່ຜ່ານມາວ່າ: ການຫ້າມການແຕ່ງງານກັບເພດດຽວກັນແມ່ນຂັດກັບເງື່ອນໄຂລັດຖະທຳມະນູນ.ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2019 ເມື່ອຄູ່ 3 ຄູ່ ໃນແຂວງຮອກໄກໂດ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທຸກຕໍ່ສານ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍຈາກລັດຖະບານ ຈຳນວນ 1 ລ້ານເຢນ (ປະມານ 93.000.000 ກີບ) ໂດຍອ້າງວ່າພວກເຂົາໄດ້ຮັບກະທົບກະເທືອນທາງດ້ານຈິດໃຈ ທີ່ລັດຖະບານບໍ່ຍອມໃຫ້ແຕ່ງງານ.

ເຖິງວ່າສານໄດ້ມີການປະຕິເສດຄຳຮ້ອງຟ້ອງທີ່ໂຈດທັງ 6 ຄົນຮຽກຮ້ອງຄ່າຊົດເຊີຍ. ແຕ່ທຸກຄົນສົນໃຈທີ່ສານລະບຸວ່າ: ການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເພດດຽວກັນແຕ່ງງານກັນນັ້ນ ແມ່ນຜິດລັດຖະທະມະນູນ. ເພາະລັດຖະທຳມະນູນລະບຸວ່າ ກົດໝາຍ ຕ້ອງນຳໃຊ້ກັບປະຊາຊົນທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ. ຄຳຕັດສິນນີ້ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄະດີອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ໃນທົ່ວປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

ໂຈດຂອງຄະດີນີ້ ກ່າວວ່າ: “ ຄຳຕັດສິນຂອງມື້ນີ້ໄດ້ຍອມຮັບວ່າພວກເຮົາ (ກຸ່ມຄົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ) ແມ່ນມີຕົວຕົນຢູ່ແທ້ ” ແລະ ກ່າວເຕີ່ມວ່າ “ຂ້ອຍຕ້ອງການໃຫ້ສັງຄົມຍອມຮັບຄົນທີ່ຫຼາກຫຼາຍທາງເພດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຫວັງ ແລະ ມີຕົວເລືອກໃນອະນາຄົດຂອງຕົນເອງ.”ດ້ານທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດ ທ່ານ ຮາລູກາໂຕ ກ່າວວ່າ: ລາວບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງວ່າສານຈະມີການຕັດສິນຢ່າງຈະແຈ້ງແບບນີ້ ແລະ ໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ລູກຄວາມຂອງລາວກຳລັງພິຈາລະນາວ່າຈະຕໍ່ສູ້ຄະດີຕໍ່ອີກ.

ໃນອະດີດເຖິງແມ່ນວ່າຄູ່ຮັກເພດດຽວກັນໃນບາງຂົງເຂດຂອງປະເທດຍີ່ປຸນຂໍໃບທະບຽນສົມລົດ ແຕ່ກໍ່ຍັງໄດ້ຮັບສິດຕ່າງໆໜ້ອຍກ່ວາຄູ່ຮັກຍິງຊາຍຫຼາຍ ທັງຍັງຕ້ອງພົບກັບການຖືກເລືອກປະຕິບັດໃນສັງຄົມ.ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຍັງເປັນປະເທດດຽວໃນບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳຊັ້ນນຳຂອງໂລກ 7 ປະເທດ (G7) ທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີກົດໝາຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານກົດໝາຍສຳລັບການແຕ່ງງານກັບເພດດຽວກັນ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button