ແຈ້ງການ

ແຈ້ງ​ການ​ ເພື່ອໃຫ້ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2021 ທັນຕາມກຳນົດເວລາ

ເພື່ອໃຫ້ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2021 ທັນຕາມກຳນົດເວລາ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ,

ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລົດ ຫລື ນໍາໃຊ້ພາຫະນະທຸກປະເພດ ຮີບຮ້ອນຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 31 ມີນາ 2021.

ຖ້າກາຍກຳນົດເວລາ ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝຕາມແຕ່ກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໂລແມ້ງ ທີ IV ຂໍ້ທີ 2 ຂອງຄຳແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 3455/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button