Breaking News

ແຈ້ງ​ການ​ ເພື່ອໃຫ້ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2021 ທັນຕາມກຳນົດເວລາ

ເພື່ອໃຫ້ການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2021 ທັນຕາມກຳນົດເວລາ, ສ່ວຍສາອາກອນປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງບຸກຄົນ,

ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງລົດ ຫລື ນໍາໃຊ້ພາຫະນະທຸກປະເພດ ຮີບຮ້ອນຊໍາລະຄ່າທຳນຽມທາງ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 31 ມີນາ 2021.

ຖ້າກາຍກຳນົດເວລາ ແມ່ນຈະຖືກປັບໄໝຕາມແຕ່ກໍລະນີ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ໂລແມ້ງ ທີ IV ຂໍ້ທີ 2 ຂອງຄຳແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 3455/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ.

About admin

Check Also

ຖ້າທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດເດັດຂາດ

ນັບແຕ່ວຫນທີ່ 2/10/2011 ເປັນຕົ້ນໄປ ທາ່ນໃດບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນ ຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມານຕະຫຼາດເດັດຂາດ ສະບາຍດີ ລຸກຄ້າທຸກທາ່ນທີຈະເຂົ້າມາຈັບຈາ່ຍໃຊ້ສອຍຢູ່ຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງຂອງພວກເຮົາ .. ທາງຕະຫຼາດ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານຊາບວ່າ :ນັບແຕ່ວັນທີ 2/10/21 ເປັນຕົ້ນໄປແມ່ນໃຫ້ລຸກຄ້າແຈ້ງໄບສັກວັກຊິນ ຫຼື ຮູບຖາຍບັດໃຫ້ພະນັກງານທາງເຂົ້າກອ່ນຈະເຂົ້າມາໃນຕະຫຼາດບືງທາດຫຼວງ. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.