ແຈ້ງການ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແດ່ຖ້າເພາະຄົນນີ້ໄດ້ອອກເຮືອນໄປຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກທີ26/3/2021

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແດ່ຖ້າເພາະຄົນນີ້ໄດ້ອອກເຮືອນໄປຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກທີ26/3/2021ຈົນຮອດມື້ນີ້ຍັງບໍ່ກັບເຮືອນ.

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອແດ່.

ຖ້າໃຜພົບເຫັນຄົນໃນຮູບໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາແດ່.

ເພາະຄົນນີ້ໄດ້ອອກເຮືອນໄປຕັ້ງແຕ່ວັນສຸກ ທີ26/3/2021ຈົນຮອດມື້ນີ້ຍັງບໍ່ກັບເຮືອນ.

ຖ້າໃຜພົບເຫັນໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາເບີ 02076192729

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button