ແຈ້ງການ

ກະຊວງການເງິນ ແຈ້ງປະມູນຂາຍພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫລ່ລົດໃຫຍ່ມືສອງ

ເລື່ອງ: ເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການປະມູນຂາຍພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫລ່ລົດໃຫຍ່ມືສອງຂອງກະຊວງການເງິນ ດ້ວຍຮູບການປະມູນເປີດກວ້າງ. ລາຍລະອຽດ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນຕາມແຈ້ງການ.

ແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0720/ຫກງ, ລົງວັນທີ 31 ມີນາ 2021ເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ

ແຈ້ງການ​

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button