Breaking News

ຮັກແມ່ແຊ໌ຣເລີຍ.!​ ບ່ອນໃດມີແມ່ ບ່ອນນັ້ນຄືບ້ານ ເຕືອນໃຈລູກໆ

ຄົນເຮົາຫຼາຍຄົນຈະຜູກພັນກັບສິ່ງຕ່າງໆຫຼາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖານທີ່ ສິ່ງຂອງ ຫຼື ວ່າຜູ້ຄົນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສຳຜັດໄດ້ເຖິງຄວາມຜູກພັນຄວາມຮັກນັ້ນກໍຄືຜູ້ຄົນ ໂດຍສະເພາະກັບໃຜຄົນໜຶ່ງທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ ແມ່ ເປັນສາຍໃຍທີ່ຜູກພັນກັນມາຕັ້ງແຕ່ເຮົາເກີດຂຶ້ນມາໃນໂລກໃບນີ້ ໂລກທີ່ມີຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ ໄວທີ່ອາຍຸເພິ່ມຂຶ້ນ ແລະ ວັນເວລາທີ່ຜ່ານໄປຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ໄດ້ວ່າ: “ບ້ານບໍ່ແມ່ນແຕ່ສະຖານທີ່ ແຕ່ເປັນຜູ້ຄົນ” ເປັນສະຖານທີ່ຢູ່ໃສກໍໄດ້ທີ່ມີຄອບຄົວອັນເປັນທີ່ຮັກຂອງເຮົາຢູ່ ແລະ ບົດຄວາມນີ້ຈະເວົ້າເຖິງຄວາມຮັກຂອງແມ່ ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ “ບ່ອນໃດມີແມ່ ບ່ອນນັ້ນລະຄືບ້ານ”.

1 ແມ່ທົນລຳບາກອຸ້ມທ້ອງຕະຫຼອດເວລາ 9ເດືອນ ກັບຄວາມໃຈກວ້າງໃນທຸກຮຸ້ງອາລຸນ ຮ່າງກາຍໄຮ້ຮອງຮອຍບອບຊ້ຳ ກິນຢູ່ກໍຖາມພໍ່ແມ່ທຸກຄືນ ຍາກທີ່ຈະຫຼັບຕາແມ່ ນອນບ່ອນປຽກໃຫ້ລູກຫຼັບບ່ອນແຫ້ງ.

2 ຖ້າລູກບໍ່ສະບາຍກໍພາໄປຫາໝໍ ເຕັມໃຈເບິ່ງແຍງລູກ ແບກຮັບໄຂ້ແທນ ນົບພະຂໍພອນໃຫ້ປາສະຈາກໂລກໄພ ຈູດທູບພາວະນາເພື່ອໃຫ້ອາການລູກດີຂຶ້ນ ເຊັ່ນນັ້ນພໍ່ແມ່ຈັ່ງຍິ້ມໄດ້.

3 ຕອນຮຽນຍ່າງກໍຍ້ານລົ້ມບາດເຈັບ ຄອຍປົກປ້ອງໄຟລະວັງນ້ຳໃຫ້ ເປັນຫວ່ງເຝົ້າລະວັງທຸກວິນາທີ ທຸກກ້າວຕ້ອງຈູງມືຍ່າງ ຕອນນີ້ 3ປີ ເລີ່ມຫັດເວົ້າໄດ້ ຮຽນຮູ້ເວົ້າພໍ່ແມ່ກໍສຸກໃຈ

4 ອາຍຸ 4-5ປີ ສົ່ງເຂົ້າຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ລູກເປັນນັກປັນຍາຊົນ ຕັ້ງແຕ່ຫົວຮອດຕີນກຽມໃຫ້ພ້ອມ ເສື້ອຜ້າທຸກລະດູກໍມີບໍ່ຂາດ ພໍ່ຕີສັ່ງສອນລູກ ແມ່ປວດໃຈປາດນ້ຳຕາບໍ່ອາດທົນໄດ້.

5 ຄວາມຈິງໃຈຂອງພໍ່ແມ່ ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າມະຫາສະມຸດ ເພື່ອລູກຍອມເສຍເງິນໄດ້ ນອນເດີກຕື່ນເຊົ້າເພື່ອຫາເງິນ ແຕ່ຕົນເອງບໍ່ກ້າໃຊ້ເງິນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກຕ່າງຈາກຜູ້ອື່ນ ປ່ຽນຂີ້ເທົ່າໃຫ້ເປັນທອງຄຳ.

6 ເມື່ອລູກຕ້ອງຈາກບ້ານ ພໍ່ແມ່ຫ່ວງຫາ ຄວາມຫວັງທຸກຢ່າງຢູ່ທີ່ລູກ ຂໍພອນກໍຄິດຮອດຫ່ວງຫາເພື່ອໃຫ້ລູກປອດຳພ ເມື່ອຢູ່ຕ່າງບ້ານຖ້າຂ່າວຄາວງຽບຫາຍກໍຈະກັງວົນຮ້ອຍແປດນອນບໍ່ຫຼັບໝົດຄືນ.

7 ບໍ່ວ່າລູກຊາຍ ຫຼື ຍິງ ກໍລ້ຽງດູເທົ່າກັນ ຍ່າງເຂົ້າ 18-19 ກໍຮອດຍາມຕ້ອງແຕ່ງງານ ຈູດທູບຂໍດວງວິນຍານຄຸ້ມຄອງ ເສຍເຫື່ອຖ້ວມຕົວ ເສຍເງິນທອງນັບບໍ່ຖ້ວນເພື່ອຊົດໃຊ້ໜີ້ໃຫ້ລູກ.

8 ແຕ່ງງານມີຄອບຄົວ ການງານ ແຕ່ພໍ່ແມ່ກໍຍັງບໍ່ຫາຍເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ໃຫ້ທຸກຮ້ອຍໝື່ນກໍຈະທົນ ພະຄົນຂອງພໍ່ແມ່ນັ້ນນັບບໍ່ຖ້ວນ ຖ້າລູກເກີດມາບໍ່ມີໃຜດູແລະ ຈະມີມື້ນີ້ໄດ້ບໍ່.

9 ໝົດທັ້ງໃຈພໍ່ແມ່ຢູ່ທີ່ລູກ ກັງວົນຈົນເຖິງຂັ້ນລົ້ມປ່ວຍ ຜົມໝົດຫົວກໍຫງອກໄປໝົດ ໃບໜ້າກໍຫ່ຽວຍານ ທຸກຄັ້ງທີ່ກັບມາກໍພົບໃບໜ້າຍິ້ມແຍ້ມຂອງພໍ່ແມ່ ເມື່ອມີທຸກພໍ່ແມ່ກໍເຮັດອາຫານໃຫ້ກິນ.

10 ເມື່ອຍາມເຖົ້າແກ່ໂລກຖາມຫາ ຢາກໄປຫາໝໍຮັບຢາໃຜຈະຊ່ວຍຈ່າຍ ພໍ່ແມ່ຈະຢູ່ໄດ້ອີກຈັກປີ ມື້ພ້ອມໜ້າພ້ອມຕາຈະມີອີກຈັກຄັ້ງ ເມື່ອພໍ່ແມ່ອາຍຸຮອດຮ້ອຍປີກໍຕ້ອງຫຼັບຕາ ໄຮ້ເງົາຂອງລູກຄຽງຂ້າງອີກຕໍ່ໄປ.

ຕົ້ມໄມ້ມັກສະຫງົບ ແຕ່ລົມກໍບໍ່ສາມາດຢຸດໄດ້ ເຖິງຍາມລູກຕ້ອງລ້ຽງດູແຕ່ພໍ່ແມ່ກໍຖ້າບໍ່ໄຫວແລ້ວ ໃນໂລກໃບນີ້ສິ່ງທີ່ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າໄດ້ກໍຄື “ຄວາມກະຕັນຕໍ່ຍູພໍ່ແມ່” ຢ່າເສຍໃຈກັບສິ່ງທີ່ຫາກໍເສຍໄປ ຢ່າໄປຫວງແຫນເອົາສິ່ງທີ່ບໍ່ມີແລ້ວ.

“ບ້ານບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ ແຕ່ແມ່ນຜູ້ຄົນ” ເປັນສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດກໍໄດ້ ທີ່ມີຄອບຄົວອັນເປັນທີ່ຮັກຂອງເຮົາຢູ່.

About admin

Check Also

ສູດລັບ ການອອມເງິນຂອງຊາວຍີ່ປຸ່ນ ສືບທອດກັນມາ 117 ປີ

ຖ້າເວົ້າເລື່ອງການອອມເງິນແລ້ວ ນອກຈາກເຢຍລະມັນ ແລະຈີນແລ້ວ ຜູ້ຄົນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ກໍມີວິທີການອອມເງິນທີ່ໜ້າສົນໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ..ສູດການອອມເງິນນີ້ ສືບທອດກັນມາແລ້ວ ກວ່າ 117 ປີ ເຄັດລັບທີ່ວ່ານີ້ ກໍຄື คือ “Kakeibo” (ຄະເຄໂບະ) ມີຄວາມໝາຍວ່າ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *