ກະລຸນາອ່ານລາຍລະອຽດ ແລະ ສະໝັກໂດຍກົງ
——–
ປະກາດ ຕ້ອງການ ເພື່ອນ ຮ່ວມງານ ດ່ວນ
ສະຖານ ທີ ເຮັດ ວຽກ: ບ້ານໂພນຕ້ອງ
ເວລາ ເຮັດວຽກ: ຈັນ-ສຸກ(8:30-5:30)
                      ເສົາ (8:30-4:00)
ລາຍລອຽດ ຫນ້າວຽກ ສອບຖາມ ຍືນ CV ແລະ ນັດ ສຳພາດວຽກ ໄດ້ ໃນ ເວລາ ລັດຖະການ
ສົນໃຈ ຕິດຕໍ່ 020-9668815