ຂ່າວລ່າສຸດ

ລົດຈັກ ໄຟໄໝ້

🔥🔥🔥ລົດຈັກ #ໄຟໄໝ້ ໂດຍ ບໍ່ຮູ້ສາເຫດ. ຕະຫລາດເຊໂປນ ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເຫດເກີດ ວັນທີ່ 21/3/2023 ເວລາ.9:00 ຕອນເຊົ້າ ຄລິບ ລາຍງານໂດຍ: ບ່າວເຊໂປນ#ໄຟໄໝ້ລົດ

Read More »