Breaking News

ຂ່າວລ່າສຸດ

ຊົມເຊີຍ ກຸ່ມຄົນມຸກບໍ່ຖິ້ມກັນ

“ກຸ່ມຄົນມຸກບໍ່ຖິ້ມກັນ” ແລະ”ຫໍການຄ້າຈັງຫວັດມຸກດາຫານ” ມອບເງິນສົດແລະເຄຶ່ອງດຶ່ມແກ ່ຕມ ມຸກດາຫານ ເພຶ່ອແຈກຮອງທ້ອງແກ່ຄົນລາວທີ່ລໍກັບເມຶອບ້ານ ທີ່ສະພານມິດຕະພາບ 2 Cr.ສຳນັກງານປະຊາສຳພັນຈັງຫວັດມຸກດາຫານ ທີ່ມາ

Read More »

ສປ ຈີນ ປະສົບກັບໄພທຳມະຊາດຢ່າງໜັກ ທັງນໍ້າຖ້ວມ, ພະຍຸເຂົ້າ

ພາຍຸເຂົ້າຈີນສານນີ້🌪️🌪️ນັບມື້ນັບຮຸນແຮງໄພທຳມະຊາດແຖມເຊື້ອໂລກກະແພ່ໄປທົ່ວໂລກ ເກີດຈາກສີມືມະນຸດເປັນຜູ້ທຳລາຍກອ່ນ🥺🥺🥺 ສປ ຈີ​ນ ນ່າເປັນຫ່ວງ ເພາະປະສົບໄພທຳມະຊາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫຼາຍເຂດຂອງຈີນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່ຫຼວງຫຼາຍ ຊົມຄລິບ ທີ່ມາ

Read More »

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ ລວມໄດ້ 27.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ໄລຍະ 5 ປີ ຜ່ານມາ ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣັດເຊຍ ລວມໄດ້ 27.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຣັດເຊຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດພັດທະນາແລ້ວ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າແບບທົ່ວໄປ (GSP) ແກ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ (UNCTAD) ນັບແຕ່ປີ 1992 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 147 ປະເທດ/ອານາເຂດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກລະບົບສິດທິພິເສດຂອງລັດເຊຍ. ເຊິ່ງໄດ້ມີສິດທິພິເສດສຳລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (Special preferential treatment for LDCs) ເປັນສິດທິພິເສດທີ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 49 ປະເທດ ໂດຍການຍົກເວັ້ນອັດຕາພາສີ ຊຶ່ງກວມເອົາສິນຄ້າປະມານ 2,800 ລາຍການ (ລະຫັດພາສີໃນລະດັບ 10 ຕົວເລກ) ມີດັ່ງນີ້: ສິນຄ້າກະສິກໍາມີ …

Read More »